MATRIX-NEO :: Království myšlenek

TOUHA

Pokud máš touhu, je dáno, abys ji měl.
Je zbytečné se ji zbavovat a hledat pro to nějaké opodstatnění.
Touha je zde, aby se vyjádřila, ne potlačila.
Touha je krev života a udržuje celý mechanismus světa v chodu.
Před touhou nemůžeš utéci, ani se před ní někde schovat.
Všude tě najde, vynoří se v ten nejméně očekávaný okamžik.
Výsledkem poznání je nebýt na touze závislý a nestavět na ní své štěstí.
S touhou si můžeš hrát, můžeš ji pozorovat, nebo jen ji vnímat.
Pokud na ní nelpíš, není nebezpečná.
Vědomí skrze nás promítá „své“ touhy do fyzické reality.
Vědomí také „zařídí“, aby touha zmizela.
Jedině tak se od touhy oprostíš.
Ne ty, ale Vědomí, které touhu vytvořilo,
ji také jako jediné může „stáhnout z oběhu“.
Proto se netrap, když tě nějaká touha doprovází.
Pokud je procítěna srdcem, nemůže nikomu ublížit.
S rostoucím poznáním budou přirozeně touhy slábnout.
Jde o automatický proces, s kterým si nemusíš „lámat“ hlavu.
Do té doby se bav a rozšiřuj se skrze touhy.
Až trvale najdeš lásku a štěstí v sobě,
budeš vnímat touhy jen jako nápady, které tě rozveselí.
Pak si svobodně vybereš,
zda ji uskutečníš, nebo zda se jen nad ní pousměješ.