Aktuálně

Váš nákupní košík:

MATRIX-NEO :: Novinky

PŘIJETÍ NĚČEHO, CO NÁS PŘESAHUJE

Když uznáš Vyšší sílu, jenž tě vytváří a zároveň přesahuje, získáš přístup k určitému klidu a vnitřnímu míru se sebou i s celým světem.
Pokud si uvědomíš a přijmeš svou božskou Podstatu jako prazáklad, jakýsi fundament, ze kterého jsi „vyrostl“, ze kterého jsi se zde ve fyzické realitě „vynořil“, přirozeně najdeš štěstí, které neúspěšně hledáme ve vnějším světě.
Možná oponuješ tím, že je to jen slepá víra, jakási duchovní bublina, ve kterou bys měl věřit, jenže nic jiného neuklidní již tak neklidnou a roztěkanou mysl, která neustále hledá naplnění v iluzorní hře zvané Život.
Pokud si mysl „myslí“, že ona vládne všemu kolem sebe, že ona sama najde trvalé štěstí ve fyzických rekvizitách, budeš stále žít v jejím klamavém přesvědčení.
Mysl nemůže najít klid, protože je motorem neklidu, hybatelem a věčným hledajícím.
Jediné, co ji vezme sílu a sníží její drive, je přijetí něčeho, co ji přesahuje, z čeho ona sama vznikla.
Jakmile se tvá pozornost zaměří na to, kdo se dívá skrze oči do oken fyzické reality spíše, než se automaticky budeš ztotožňovat s tím, co ti druzí řekli, že jsi, změní se radikálně prožívání tvých vztahů a situací.
Doslova vyrosteš ze své malé role, se kterou ses ztotožnil a nebudou tě trápit otázky svobodné vůle a získání svobody, stanou se zbytečné.