MATRIX-NEO :: Království myšlenek

Zde jsou pravidelně přidávány nové příspěvky, které si můžete přečíst a vytisknout.


ŽÁDNÉ „ESO-TERNÍ“ SLOŽITOSTI

Život je plynulé odvíjení jednotlivých okamžiků,
které mysl interpretuje tak, jak je naprogramována.
To je vše, nic složitého na životě není.
Život je od slova „žít“, nebo si klidně dosaď slovo „prožívat“.
Není to složitá, krkolomná cesta,
kterou musíš poznat skrze meditaci nebo nějaké duchovní disciplíny.
I to samozřejmě může být součástí života,
ale není to podmínkou spokojenosti a samotného žití.
Život má mnoho rozměrů, barev a tvarů, pod tím vším pulsuje ON – tvá Podstata – TY,
prostě energie, která se nazývá tisíci jmény.
Ani se nemusíš zaměřovat na energii nebo zpívat mantry, stačí žít tak, jak to cítíš,
někdy jak musíš, zkrátka tak, jak v danou chvíli máš.
Nemůžeš se s životem minout, protože je obsažen v „tobě“, je s vždy s tebou…je tebou.
Žádný strach, že o něco přijdeš, že se duchovně „nezvedneš“,
protože jsi v podstatě Životem samotným.
A ten se vyjadřuje kromě tebe i skrze další miliardy organismů s odlišnými úhly pohledu.
Pokud necítíš v oblasti svého břicha odpor vůči tomu, co JE,
plyneš s přítomným okamžikem, jsi v souladu s ním a se ...

Číst celý článek

PLAY GAME S TEBOU, O TOBĚ, SÁM SE SEBOU

Po mnoha životních zkušenostech sis zajisté všiml,
že když jednu věc vyřešíš, jeden problém zvládneš a jeden den prožiješ,
přijde následně nová výzva, nový podnět a jiná situace k řešení.
Okolní svět tě nenechá „stát“ na místě, vždy má pro tebe něco přichystané.
Možná jsi zažil chvíle pohody na své báječné a vysněné dovolené,
kdy tě svět kolébal ve své náruči a ty sis přál tak žít napořád.
Ale po návratu ke své každodenní rutině jsi opět nastoupil do kolotoče reality.
Tak je zařízen svět, Vesmír „kolem“ tebe, který se ve svém odvíjení změn nikdy nezastaví.
To, co vnímáš venku – ve zpředmětněné fyzické realitě, se mění a přelévá,
nutí tě k jinému vnímání a prožívání, k dalším prožitkům.
Tak svůj vysněný přístav klidu „tam venku“ nemůžeš najít stejně,
jako proud oceánu se s hrajícími vlnami nemůže zastavit.
Je to hra změn, zvratů a nenadálých překvapení, které dohromady tvoří život.
Proto vnitřní klid, mír a štěstí nenajdeš v běhu života, ale v přístupu k němu.
Ve svém úhlu pohledu, jistém nadhledu a pochopení nestálosti okolního světa.
Jakmile k něčemu vnějšímu velmi přilneš, něco ...

Číst celý článek

VŽDY MÁŠ SÁM SEBE

Pokud se ti svět hroutí a jedna ztráta následuje druhou, nepanikař
– máš pořád sám sebe.
Jsi jediný člověk, který tě může mít neustále rád – ostatní se mění a bude měnit.
Vždy jsi vedle sebe, proto nikdy nejsi sám.
Pocit osamění je jen iluze, když na sebe zapomeneš.
Jsi pro sebe vždy tady – jsi svůj nejlepší přítel.
I kdybys stál uprostřed temného Vesmíru a nebyl zde nikdo jiný, nemusíš se cítit sám.
Vzpomeň si na průvodce svého života, který je neustále s tebou.
Nikdy tě neopustí a nezradí – můžeš se na něj vždy spolehnout.
Je tvým věčným svědkem, společníkem a pozorovatelem.
Pokud jsi nešťastný, že tě někdo opustil nebo tě nemá rád,
vzpomeň si na něj.
Jeho láska nemá podmínky, nic nevyžaduje.
Je tu jen pro tebe.
A stále opakuje to samé:“Zajímáš mě“.Číst celý článek

ILUZORNÍ MATRIX

Ťuky ťuk …..poťukáváš na stůl.
Zdá se ti skutečný a pevný, nemáš o tom žádné pochybnosti.
Hladíš se po tváři, kterou jsi však nikdy ve skutečnosti neviděl.
Jen hmatové vjemy a příběhy o tobě včetně odrazů v zrcadle vytvářejí domněnku, že máš tvář a je skutečná.
Tak funguje iluze Matrixu, kterou Vědomí záměrně vytvořilo.
Jsi ponořen do hry na schovávanou a vše kolem tebe musí budit dojem pevnosti a reálnosti.
Jenže když zavřeš oči nebo jsi v hlubokém spánku, existuje svět kolem tebe?
Není to „náhodou“ jen program, který se vytvoří „tvým“ pozorováním?
Nevytváříš „náhodou“ svět jen, když se na něj zaměříš?
A co se stane, pokud bys upadnul do hlubokého bezvědomí?
Kde potom bude „tvůj“ svět, rodina, vztahy a předměty?
Matrix se vytváří díky „tobě“ nebo lépe řečeno skrze tebe.
Vědomí vytváří nátlak na vnímání toho všeho.
Jsi jen průzorem, skrze který se toto všechno děje.
Jsi totiž „svou“ největší iluzí.Číst celý článek

VŠE JE TAK, JAK MÁ BÝT

Pokud se o něco snažíš a ještě to nemáš, máš být zatím bez toho.
Když se bráníš tomu, co nechceš prožít a stále to zažíváš,
nebuď zoufalý – zatím to tak má být.
Vše je totiž vždy takové, jaké to má být – alespoň pro tuto chvíli.
Vědomí řídí dokonale celé soukolí fyzické reality a nikoho z nás se neptá,
co by mělo a nemělo být.
Vesmír žádné problémy s tím, co je, nemá.
Problémy vznikají při tvém komentování současného okamžiku.
Při tvém „….tohle by mělo nebo nemělo být takové, jaké to je TEĎ“.
Pokud pochopíš, že TY nemáš žádný vliv na to, co je a bude,
staneš se úžasně lehkým.
Budeš vše považovat za jednání Vědomí
– té neosobní energie v pohybu, která skrze nás poznává sama sebe.
Zjištěním, že nemůžeš vůbec ovlivnit, jak věci dopadnou,
znamená, že si úplně přestaneš dělat jakoukoliv starost o výsledky
a soustředíš se na to, co děláš a JAK to děláš.
A to poznání v tobě vyvolá pocit obrovské svobody a radosti.
Proč se potom trápit z toho, co by mělo a nemělo být.
Prostě přijmeš to, co je ...

Číst celý článek