Aktuálně

Váš nákupní košík:

MATRIX-NEO :: Království myšlenek

Zde jsou pravidelně přidávány nové příspěvky, které si můžete přečíst a vytisknout.


DŮVĚRA

Až obvykle všude selže tvé snažení,
můžeš se s důvěrou obrátit na svůj Zdroj – podstatu sama sebe
– sílu, která vše řídí a převyšuje.  
Je natolik moudrá, že se dokáže postarat o další kroky ve tvém životě
a vést tě na pomyslné cestě.
Nemá žádné vlastnosti, přesto však spolehlivě řídí každý krok ve tvém životě.
Nečeká na tvé svolení, zda může, čeká jen,
kdy se unavíš zbytečným pádlováním proti jejímu proudu.
Má pravé KNOW HOW a tím vytváří a udržuje každý okamžik Vesmíru.
Nikdo neví, jak ze své neexistence vytváří vlastní existenci,
je potřeba jen přijmout, že tomu nikdy neporozumíme.
Až se na ní s důvěrou obrátíš, můžeš všechny své plány a očekávání zahodit do koše.
Jsou ji k smíchu, protože ONA si jede podle svého.
Jistě jsi zažil mnohokrát v životě, jak tvé předpovědi a pevné cíle zmizely v prachu světa.
A protože nikdo neví, co jej čeká, je vhodné naslouchat,
kam tě ONA síla vede a přestat rigidně plánovat „svůj“ život.
Ničemu jinému totiž důvěřovat nemůžeš,
to však vyžaduje přestat prosazovat pomyslnou osobní vůli.
Pokud se ...

Číst celý článek

JSI TAKOVÝ, JAKÝ MÁŠ BÝT

Pokaždé, když se chceš změnit na jiného, protože si myslíš,
že takový, jaký jsi, nejsi OK, na chvíli se zastav.
Uvědom si, že jsi takový, jaký MÁŠ být a to se všemi tvými „plus i mínus“ vlastnostmi.
Není potřeba se měnit a není to ani možné.
Jak bys mohl ze sebe „vyskočit“, vždyť si to neustále ty.
Můžeš změnit pod požadavky okolí na čas své chování, ale ne své nastavení - sebe.
Stejně se po čase opět vrátíš k „normálu“ – budeš opět takový, jaký jsi.
Může se dub změnit v břízu nebo vlašťovka v orla?
Pokud hledáš zaručenou cestu k osobní schizofrenii, tak se pokoušej změnit.
Po marné a mnohdy zdlouhavé snaze to pochopíš.
Vědomí – Bůh stvořil sebe v tobě a chce, abys byl přesně takový, jaký jsi.
Jsi tam, kde máš být a děláš přesně to, co MÁŠ.
Jediné, co je třeba, je neustále zastavovat pochybnosti o tom,
zda jdeš správnou cestou či nikoli.
Vždy jsi na tom „pravém“ místě, protože jiné neexistuje.
Přijmi sebe takového, jaký jsi a ostatní stejně tak.
Raději přijetí než boj, tak totiž bojuješ proti ...

Číst celý článek

BUĎ SI VĚDOM, CO SE DĚJE A KOMU SE TO DĚJE

Být bdělý k tomu, co se zrovna odehrává, je takový malý životní bonus.
Bdělá pozornost k tomu, co se právě děje, je stejné jako výraz „být duchem přítomen“.
Není to žádný složitý stav, do kterého se musíš dostat pomocí nějaké techniky
nebo drilování určitých metod.
Dokonce je přirozenější, než ostatní kultivované stavy jako meditace,
kterou si musíš nejdříve „navodit“, aby fungovala.
Být si vědom, co se děje, znamená plně si uvědomovat svou pravou podstatu – své JÁ,
které pozoruje, co se odehrává v popředí fyzické reality – ve své vlastní projekci.
Uvědomění, komu se to děje, je věnovat plnou pozornost tomu,
komu se dějí prožitky a kdo tyto stavy prožívá.  
Tvé pracovní já – tvá fiktivní osobnost, za kterou se mnoho z nás pokládá,
na sebe navléká mnoho podob za pomocí myšlenek, se kterými se ztotožňuje.
Potom pro většinu lidí platí „já jsme smutný…já jsem naštvaný…já se trápím“.
Ve skutečnosti však ve stavu všímavosti zjistíš, že nic z toho není pravda,
protože plátno, na kterém se film promítá (TY ve své pravé podstatě),
nemůže být dějem zasaženo.
Jsi věčným svědkem života osobnosti - ...

Číst celý článek

RŮŽOVÉ ZAHRADY V RŮŽOVÝCH ZAHRADÁCH

Když zjistíš, že jsi prostorem, který vnímá to, co se v něm zrovna odehrává,
který je plný věcí, vztahů, situací a událostí,
ve kterém se nachází i „tvá“ vnější podoba
a plují emoce, myšlenky a pocity stejně, jako vlny v oceánu,
že jsi prostorem, který zahrnuje celý svět, kam jen se podíváš
a druzí do něj vstupují a vystupují stejně jako na stanici metra,
ucítíš vůni dálek a dostaneš se mimo své malé egoistické chápání plné potřeb a chtění.
Máš věčně měnící se šatník a nejsi nikdy sám…vždy jsi plný toho, co zrovna obsahuješ.
Potom jsou to růžové zahrady v růžových zahradách.Číst celý článek

PŘEMĚŇ VŠE VE ZLATO

Když nikoho neodsuzuješ za to, jak se chová k tobě nebo k okolí,
staneš se silným a vyrovnaným, protože ten, kdo obviňuje, ztrácí sílu.
Když po něčem velmi toužíš, zaháníš přítomné štěstí, které je ti trvale k dispozici
a stav štěstí, který hledáš, ti bude vždy unikat za nejbližším rohem.
Pokud za vše, co zrovna prožíváš, poděkuješ, i když je to někdy na „bednu“,
přeměňuješ Život ve zlato a jsi tím nejbohatším obchodníkem na zemi.
Život je tanec lásky, lásky k sobě, protože, když miluješ sebe,
automaticky nemůžeš být nenávistný k ostatním.
Můžeš bojovat, hájit svá práva a pozici, s něčím nesouhlasit,
ale děláš to vše z místa lásky, ze středu tvé hrudi.
Pokojný bojovník, který občas vládne ostrým mečem.
Jestliže přestaneš být v opozici k tomu, co je, stáváš se vládcem toho, co je.
Přivítáš i nebezpečí, protože když máš z něčeho husí kůži, alespoň víš, že žiješ.
Tak probíhá alchymická přeměna a transformace energie ve svůj vyšší stupeň.Číst celý článek