MATRIX-NEO :: Království myšlenek

Zde jsou pravidelně přidávány nové příspěvky, které si můžete přečíst a vytisknout.


A CO PŘÁNÍ?

Když máš přání a cítíš jej od „srdce“, je to tvé přání.
Pokud si jej opravdu přeješ, prožíváš pří pomyšlení na něj expanzi, nadšení a radost,
těšíš se, až se splní, jedná se o přání, které by se ti mohlo splnit.
Plní se totiž jen přání, která jsou v jisté rezonanci
se záměrem Zdroje – s Tebou – tvou pravou podstatou.
Jsou to přání a cíle, které mají podpořit tvou roli,
kterou jsi sem do fyzické reality přišel sehrát.
Takové přání ti nemůže nikdo ukradnout, protože je součástí role – je tvou vlastní částí.
Nevytváří v tobě žádný rozpor, nemáš při něm žádná dilemata a strach, že ti uniknou.
Abys takové přání poznal, je potřeba „odparkovat“ z přední pozice – z toho transu
a posedlostí osobou, za kterou se považuješ a uvolnit se v „zadní“ pozici pozorovatele.
Potom informace, které přijmeš od Zdroje – od Sebe – budou čisté, nepokroucené a neovlivněné chtěním ega, které neví a je zamotané do sebe.
Doslova se lepí na všechny navštívenky světa, chce vše a chce to hned.
Z něj mohou vypadnout pouze přání, která ...

Číst celý článek

MILUJ A NEVYŽADUJ

Jsi Zdrojem Lásky, jsi Láskou ve své pravé podstatě, Láska je tvou vlastní esencí.
Tak, jako je voda tvořená vodou, tvou skutečností je Láska.
Voda nepotřebuje více vody, stejně jako TY nepotřebuješ více lásky.
Nikam by se již nevešla, všude je obsazeno – Láskou.
Stačí se do ní ponořit, stejně jako do vody, a budeš ji cítit všude – v sobě i kolem sebe.
Láska chce být vyjádřena, ne vstřebána, proto miluj.
Je to jediný způsob, jak zjistíš tam „vpředu“, že lásku máš…že jsi Láskou.
Nepotřebuješ lásku doplnit, ale uvědomit si ji.
Jakmile ji v sobě pocítíš, potom požadavky ve stylu „„uspokoj mě….věnuj se mi……udělej mě šťastným…dej mi to a to…“, ti přestanou dávat smysl.
Zdroj – TY je zabarven Láskou stejně, jako červené šaty červenou barvou – všude samá červená.
A protože osoba ve fyzické realitě, nazvaná tvým jménem,
je projekcí Zdroje – Lásky, není od ní oddělena.
Láska je tvou přirozeností a v jejích šatech se cítíš přirozeně a nejvíce ti sluší.
Můžeš na Lásku – podstatu SEBE na čas zapomenout, ...

Číst celý článek

SEBE-HYPNOTIZOVÁNÍ


Tak, jak nakupuješ v marketu jednotlivé zboží,
stejně tak jsme v průběhu života „nakoupili“
a přijali za své některé myšlenky, přesvědčení a názory,
které tě ani na chvíli nenechávají v klidu a pohodě.
Samy o sobě nejsou nebezpečná, silným je dělá jen ztotožnění se s nimi, braní je za pravdivé.
Nedělej si starosti, že jsi zrovna ty podlehl jejím vlivům,
jsme jimi ovlivněni jistým způsobem všichni.
Nejdříve jsi byl jejím vlivům vystaven v dětství, v dospívání a poté i během života.
Na vině nejsou tví rodiče, přátelé, učitelé nebo kdokoliv jiný,
oni byli a jsou stejně zhypnotizováni jako jejich okolí a celá společnost.
Mezi zaručená přesvědčení a myšlenky,
které se předávají a kterým jsi možná i ty postupně uvěřil patří,
že něco konkrétního musíš mít, že svět musí fungovat podle tebe,
že by něco mělo nebo nemělo být tak, jak to vidíš ty sám.
Všechno to jsou podmínky, které jsi navěsil na svět, abys byl konečně šťastný a v pohodě.
Můžeš k tomu samozřejmě přidat další „pravdivé“ názory,
které tě opět vyženou z ráje klidu a ...

Číst celý článek

JSI MNOHEM VÍC NEŽ …

Pokud si uvědomuješ své tělo, nemůžeš být jím, byl bys „jaksi“ dvakrát“.
Když si uvědomuješ myšlenky, nemůžeš být jimi, jsi tím, kdo je vnímá.
A jestli si v průběhu nějakého emočního vypětí uvědomíš, že „tebou“ cloumá vztek, také nemůžeš ty být vzteklý.

Je tady smutek, radost, napětí a hněv, které se nachází někde ve tvém těle.
Pokud si jej však automaticky přivlastníš, potom bude platit:
„Já jsem smutný, radostný a zlostný“.
Přivlastnění neboli ztotožnění není ničí chyba, je to lidská přirozenost v momentě, kdy si myslíš, že jsi tělo nebo jméno, kterým se nazýváš.

Život se tak stává emoční a myšlenkovou kaskádou a TY jsi zamotaný do svých vlastních výtvorů.
Aby se život odlehčil, nadlehčil a dostal z egoistického transu,
uvědomění si toho, KDO vnímá než toho, co se vnímá, je pomyslným nakročením ke skutečné svobodě.
Často si připomínej, odkud se díváš a KDO se dívá skrze oči do fyzické reality.
Tento částečný posun bodu pozornosti z místa, kde je tvůj Domov, kde je hodně čerstvého vzduchu a klid, ti zajistí klidnější a vyrovnanější pohled na to, co se „tam“ venku ...

Číst celý článek

KDYŽ NĚČEMU VĚNUJEŠ POZORNOST …

To, na co se zaměříš, je vnímáno, živeno a udržováno „tvou“ pozorností.
Energie tak putuje do světa forem, myšlenek a emocí, které udržuješ při „životě“ do té doby, dokud pozornost nenasměruješ někam jinam.
Tak se automaticky tvoří tvůj „privátní“ svět, který má různý stupeň intenzity a prožívání.
To, co jsi svou pozorností posílil, že tomu věnuješ mnoho pozornosti, má tendenci zpětně působit ve tvém životě a v různém stupni jej ovlivňovat.
Jsi vesmírným architektem, který skrze tělo, jako svůj nástroj, se po „hlavě“ a nevědomě noří do fyzické reality, kterou souběžně vytváří a prožívá.
Pokud jsi došel k poznání, že nemůžeš být tím, co vnímáš, co pozoruješ, co posloucháš ani co ochutnáváš, ale jsi tím, KDO to vše vnímá, Hra Života dostává jiný nádech.
Vytvořené formy (energetické útvary), myšlenky ani emoce tě nemohou pohltit, nebudou už mít tu sílu strhnout tvou pozornost do ztotožnění se s nimi.
Svá ztotožnění si tak budeš vybírat než do nich automaticky padat.
Nebude ti hrozit utonutí v jejich mnohdy zákeřných vodách, jenž vyžadují tvou energii a zpětně na TEBE působí.
Navrátíš ...

Číst celý článek