Aktuálně

Váš nákupní košík:

MATRIX-NEO :: Království myšlenek

PLAY GAME S TEBOU, O TOBĚ, SÁM SE SEBOU

Po mnoha životních zkušenostech sis zajisté všiml,
že když jednu věc vyřešíš, jeden problém zvládneš a jeden den prožiješ,
přijde následně nová výzva, nový podnět a jiná situace k řešení.
Okolní svět tě nenechá „stát“ na místě, vždy má pro tebe něco přichystané.
Možná jsi zažil chvíle pohody na své báječné a vysněné dovolené,
kdy tě svět kolébal ve své náruči a ty sis přál tak žít napořád.
Ale po návratu ke své každodenní rutině jsi opět nastoupil do kolotoče reality.
Tak je zařízen svět, Vesmír „kolem“ tebe, který se ve svém odvíjení změn nikdy nezastaví.
To, co vnímáš venku – ve zpředmětněné fyzické realitě, se mění a přelévá,
nutí tě k jinému vnímání a prožívání, k dalším prožitkům.
Tak svůj vysněný přístav klidu „tam venku“ nemůžeš najít stejně,
jako proud oceánu se s hrajícími vlnami nemůže zastavit.
Je to hra změn, zvratů a nenadálých překvapení, které dohromady tvoří život.
Proto vnitřní klid, mír a štěstí nenajdeš v běhu života, ale v přístupu k němu.
Ve svém úhlu pohledu, jistém nadhledu a pochopení nestálosti okolního světa.
Jakmile k něčemu vnějšímu velmi přilneš, něco se stane pro tebe přehnaně důležité,
svět má tendenci tuto přilnavost rozpustit, opustit a změnit.
Každé nadměrné přitažení na jedné straně vyvolává v realitě snahu o uvolnění.
Potom jsi přirozeně z každé změny „kantáre“, zklamaný, rozčílený a smutný.
Ty sám dobře víš, co ti nedává pokoje, čemu jsi navýšil důležitost,
protože tě to ovládá a smýká s tebou ze strany na stranu.
Tak vlastně hraješ sám se sebou hru, která má tendenci projevovat svůj protiklad.
Proto lehce našlapuj na své pomyslné stezce a vědomě kontroluj svou míru přilnavosti,
aby hra života, hra na změny nebyla pro tebe moc bolestivá.
Tak tě navštíví jistý klid, který je předzvěstí toho,
že spíše pluješ na vlnách reality, než aby ses do ní nořil celým svým myšlením.