MATRIX-NEO :: Království myšlenek

ILUZORNÍ MATRIX

Ťuky ťuk …..poťukáváš na stůl.
Zdá se ti skutečný a pevný, nemáš o tom žádné pochybnosti.
Hladíš se po tváři, kterou jsi však nikdy ve skutečnosti neviděl.
Jen hmatové vjemy a příběhy o tobě včetně odrazů v zrcadle vytvářejí domněnku, že máš tvář a je skutečná.
Tak funguje iluze Matrixu, kterou Vědomí záměrně vytvořilo.
Jsi ponořen do hry na schovávanou a vše kolem tebe musí budit dojem pevnosti a reálnosti.
Jenže když zavřeš oči nebo jsi v hlubokém spánku, existuje svět kolem tebe?
Není to „náhodou“ jen program, který se vytvoří „tvým“ pozorováním?
Nevytváříš „náhodou“ svět jen, když se na něj zaměříš?
A co se stane, pokud bys upadnul do hlubokého bezvědomí?
Kde potom bude „tvůj“ svět, rodina, vztahy a předměty?
Matrix se vytváří díky „tobě“ nebo lépe řečeno skrze tebe.
Vědomí vytváří nátlak na vnímání toho všeho.
Jsi jen průzorem, skrze který se toto všechno děje.
Jsi totiž „svou“ největší iluzí.