MATRIX-NEO :: Království myšlenek

POZNÁNÍ

Poznání toho, kdo ve své skutečné podstatě jsi - Vědomím,
automaticky způsobí jisté změny v přístupu
a úhlu pohledu na dění ve fyzické realitě:
- vše necháváš jít svou vlastní cestou
- splyneš s proudem, který „tebou“ protéká a následuješ jej
- stáváš se poutníkem bez cíle a záměru
- jsi svědkem všeho, co přichází, aby bylo vykonáno
- jsi spokojený ve svém přirozeném stavu
- – spočíváš ve Zdroji a celý svět vnímáš „zevnitř“, ne zvenčí
- procházíš vším bez překážek a bez jakýchkoliv pochyb s uvědoměním,
že je skrze tebe konáno
- bez starostí a trápení spontánně děláš to, co máš dělat
- nemáš touhu něčeho dosahovat, protože víš, že není čeho dosáhnout
- přijal si skutečnost, že ve fyzické realitě
je vše podřízeno neustálé změně a následnému zániku,
proto čeho dosáhneš, se zákonitě musí zhroutit
- užíváš si toho, co je a netrápíš se tím, co není
- pohlížíš na vše jako na sen nebo vystoupení kouzelníka,
jež trvá jen krátký čas.
Poznání ti přinese obrovský pocit svobody
a neuvěřitelnou volnost pohybu.
Konečně si vše vychutnáváš bez obav a strachu.
Zamítneš pochyby a logické názory rozumu,
protože vnitřně cítíš, že je to cesta „domů“.